סקירה כללית של המערכת
צפו בנו בפעולה אתם תתרשמו

פעולות ראשוניות

אודות הסרטון
Accountbook מספקת לכם תמונה מלאה ומפורטת על מצב הכנסות, תקבולי וחייבי העסק וכוללת מספר רב של דוחות כספיים. בסרטון זה נסקור את הדוחות השונים במערכת:
  • דוח ההכנסות - מציג את סך הכנסות העסק נכון למועד הפקתו ומפרט את כלל המסמכים המתעדים את הכנסות העסק. ניתן להגדיר חיתוכים שונים להצגה: תקופה, לקוח וסוג מסמך.
  • דוח החייבים - מציג את סך הכספים שלקוחות חייבים לעסק נכון למועד הפקתו ומפרט את חיוביי וזיכויי כל לקוח ולקוח. ניתן לצפות בסך החייבים לעסק או ברמת לקוח בודד. דוח גיול חובות משלים אותו ומספק תמונה מלאה על התפלגות החובות מלקוחות על פי גילו של החוב, עד 30 יום, בין 30 ל 60 יום, בין 60 ל 90 יום ומעל 90 יום. ניתן לצפות בסך החייבים לעסק או ברמת לקוח בודד
  • כרטיס הנהלת חשבונות מציג את יתרת הלקוח נכון למועד הפקתו ומפרט את כלל המסמכים המתעדים את חיוביי וזיכויי הלקוח. יש לבחור לקוח ואת התקופה הרצויה להפקת הדוח.
  • דוח קבלות חשבונות עסקה מרכז את כלל הקבלות וחשבונות עסקה שהופקו ללקוח בתקופה הנבחרת. שלוב כל הדוחות הכספיים יש בו כדי לתת לכם 360 מעלות מידע על כל הקשור להכנסות, תקבולי וחייבי העסק. המערכת כוללת גם דוחות על מסמכים פתוחים ודוחות ניהוליים:
  • דוח מסמכי טיפול בהזמנה פתוחים מציג את כלל המסמכים אשר הינם חלק מתהליך העסקה וטרם נסגרו, כלומר טרם הופק מהם מסמך המשך או שהעסקה לא התממשה דוח מסמכים כספיים פתוחים מציג את כלל המסמכים הכספים הפתוחים במערכת, מסמכים בהם טרם שויכו תקבולים לחיובים.
  • דוח מסמכים שהגיע מועד פרעונם מציג חשבוניות מס, חשבוניות מס סוכן וחשבונות עסקה שהגיע מועד פרעונם על פי תאריך התשלום שנקבע בעת הפקת המסמך וטרם שולמו או נסגרו.
  • בדוח לקוחות ניתן לצפות בככל לקוחות העסק כולל מספר ויתרת לקוח בצורה מרוכזת ובדוח ספר קופה ניתן לקבל תמונה מלאה על כלל התנועות בכספי העסק, הדוח מציג תיעוד של כל הפעולות שהתבצעו עם כספי העסק: קבלת כספים מלקוחות והוצאת כספים מהעסק להפקדה בבנק, החזר ללקחות, העברה לקופה קטנה או לגורם אחר.
תנו לנו לחזור אליכם
מלאו את הפרטים הבאים ונציגנו יחזור אליכם בהקדםחתימה דיגיטלית כחוק
תוכנה מאושרת מס הכנסה
מוצפן ומאובטח בתקן ssl
ניתן לבטל החזר כספי מובטח