סקירה כללית של המערכת

דוחות

שלוב כל הדוחות הכספיים יש בו כדי לתת לכם 360 מעלות מידע על כל הקשור להכנסות, תקבולי וחייבי העסק.

דוחות כספיים

למעלה ▲

המערכת כוללת מספר רב של דוחות כספיים: דוח הכנסות - דוח זה מציג את סך הכנסות העסק נכון למועד הפקתו ומפרט את כלל המסמכים המתעדים את הכנסות העסק. ניתן להגדיר חיתוכים שונים להצגה: תקופה, לקוח וסוג מסמך. דוח חייבים - דוח זה מציג את סך הכספים שלקוחות חייבים לעסק נכון למועד הפקתו ומפרט את חיוביי וזיכויי כל לקוח ולקוח. ניתן לצפות בסך החייבים לעסק או ברמת לקוח בודד. גיול חובות - דוח זה מציג את התפלגות החובות מלקוחות לפי גילו של החוב, עד 30 יום, בין 30 ל 60 יום, בין 60 ל 90 יום ומעל 90 יום. ניתן לצפות בסך החייבים לעסק או ברמת לקוח בודד. כרטיס הנהלת חשבונות - כרטיס הנהלת חשבונות מציג את יתרת הלקוח נכון למועד הפקתו ומפרט את כלל המסמכים המתעדים את חיוביי וזיכויי הלקוח. יש לבחור לקוח ואת התקופה הרצויה להפקת הדוח. דוח קבלות חשבונות עסקה - דוח המרכז את כלל הקבלות וחשבונות עסקה שהופקו ללקוח בתקופה הנבחרת.
שלוב כל הדוחות הכספיים יש בו כדי לתת לכם 360 מעלות מידע על כל הקשור להכנסות, תקבולי וחייבי העסק.

דוחות על מסמכים פתוחים

למעלה ▲

דוח מסמכדוח מסמכים כספיים פתוחים - דוח זה מציג את כלל המסמכים הכספים הפתוחים במערכת, מסמכים בהם טרם שויכו תקבולים לחיובים. במידה ויצרתם מסמכים במערכת ומסיבה כלשהיא לא סגרתם מסמכים במעמד היצירה ניתן לבצע סגירה (שיוך תקבולים וחיובים) באופן יזום מה שיקל על עבודה מסודרת עם מסמכים ומעקב אחר גביה, במקרה זה Accountbook יבצע שיוך בצורה אוטומטית, בהתאם דוח מסמכי טיפול בהזמנה פתוחים - דוח זה מציג את כלל המסמכים אשר הינם חלק מתהליך העסקה וטרם נסגרו, כלומר טרם הופק מהם מסמך המשך או שהעסקה לא התממשה. ניתן לבצע סגירה באופן יזום של מסמכים אלו.

דוחות ניהוליים למעלה ▲

דוח ספר קופה נותן תמונה מלאה על כלל התנועות בכספי העסק, הדוח מציג תיעוד של כל הפעולות שהתבצעו עם כספי העסק: קבלת כספים מלקוחות והוצאת כספים מהעסק להפקדה בבנק, החזר ללקחות, העברה לקופה קטנה או לגורם אחר.

תנו לנו לחזור אליכם
מלאו את הפרטים הבאים ונציגנו יחזור אליכם בהקדםחתימה דיגיטלית כחוק
תוכנה מאושרת מס הכנסה
מוצפן ומאובטח בתקן ssl
ניתן לבטל החזר כספי מובטח