סקירה כללית של המערכת
תנאי שימוש
תוכנת "Accountbook" הינה תוכנה המאפשרת למשתמש להפיק מסמכי מקור (חשבוניות, קבלות והצעות מחיר) מכל מקום ובכל זמן, באמצעות רשת האינטרנט.

התכנה היא רכושה הבלעדי של ט.מ.ל מערכות מידע בע"מ (להלן: ט.מ.ל ) והשימוש בה כפוף לתנאים הבאים:
  • ניתן להתנסות בשימוש בתכנה ללא תשלום לתקופה של 30 יום.
  • ניתן לרכוש זכויות שימוש בתכנה באחד מהמסלולים המוצעים על ידי החברה, לפי בחירת הלקוח. רכישת הזכויות מהווה גם הסכמה לקבלת חשבונית חתומה דיגיטלית בדואר אלקטרוני.
  • זכויות השימוש כוללות תמיכה טכנית. לקוחות יהיו זכאים לקבלת תמיכה ממוקד השירות של החברה כל עוד הם מנויים לשרות.
  • ט.מ.ל מספקת את השירות ללא קבלת אחריות לתוצאות מילוי מסמכי המקור והמשתמש יהיה אחראי למילוי מסמכי המקור ולהתאמתם לצרכיו. ט.מ.ל. איננה ולא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג, לרבות נזקים תוצאתיים ועקיפים אשר יגרם למשתמש ו/או לצדדים שלישיים באופן ישיר ו/או עקיף בקשר עם השימוש בתכנה.
  • השירות כולל גיבוי הנתונים בתדירות של אחת ל – 24 שעות לפחות. יחד עם זאת, מומלץ כי המשתמש ישמור את המסמכים בעותק קשיח ו/או אלקטרוני.
  • התכנה מתאימה להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג - 1973 והנחיות אשר הוצאו על ידי רשות המסים. יחד עם זאת, על כל משתמש לוודא, כי מסמכי המקור מתאימים לשימוש בעסק שלו על פי הוראות ניהול ספרים והוראות כל דין החלות על העסק שלו.
  • במקרה של "עסקת מכר מרחוק", זכאי המזמין לבטל בכתב את ההזמנה תוך 14 יום מיום עשית העיסקה או מיום קבלת המסמך עם פרטי העיסקה (לפי המאוחר), ובלבד שהביטול האמור יעשה לפחות יומיים לפחות, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
  • מקום השיפוט בקשר לכל העניינים הקשורים בתוכנה ו/או הנובעים ממנה יהיה בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב בלבד ולכל בית משפט אחר לא תהיה סמכות, או לבחירת ט.מ.ל. בכל מקום אחר.

ברוכים הבאים שמרנו לכם מקום

הכניסו מספר פרטים נוספים ונפתח לכם חשבון חינם ל 30 יום

פרטי העסק
*
*
ח.פ / עוסק מורשה חייב להיות באורך 9 ספרות בלבד
פרטי בעל החשבון
*
*
*
*
*
*
*
אותיות לטיניות וספרות בלבד, מינימום 4 תווים
אותיות לטיניות וספרות בלבד, מינימום 8 תווים, 2 אותיות לטיניות ו2 ספרות לפחות.
טלפון חייב לכלול רק ספרות ומעל 9 תויים
ח.פ/עוסק . שדה בעל ספרות בלבד.
המשך לעמוד הבא אומר שקראתי והבנתי את תנאי השימוש
תנו לנו לחזור אליכם
מלאו את הפרטים הבאים ונציגנו יחזור אליכם בהקדםחתימה דיגיטלית כחוק
תוכנה מאושרת מס הכנסה
מוצפן ומאובטח בתקן ssl
ניתן לבטל החזר כספי מובטח