סקירה כללית של המערכת
 • אופיים העסקי של עמותות שונה מעסקים רגילים ומשום כך חלות על עמותות הוראות מיוחדות לגבי ניהול הפנקסים שלהן

  לרוב הגדרת העמותות במע"מ הינה מלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח). מתוקף הגדרה זו חלות על המלכ"ר מספר הוראות חוק השונות מעוסק מורשה, שזו ההגדרה למרבית העסקים במדינת ישראל

  הפקת חשבוניות בעמותה

  ראשית למלכ"ר אסור להנפיק חשבונית מס, חובה וזכות זו חלה רק על עוסק מורשה, כאשר המלכ"ר אינו מדווח ואינו משלם מע"מ מדי חודש. מערכת AccountBook הותאמה לכך ואינה מאפשרת לעמותה להנפיק חשבונית מס ויתר המסמכים המופקים במערכת AccountBook מופקים ללא מע"מ

  בנוסף חלה על המלכ"ר חובה לבצע הפרדה בין תקבולים המתקבלים בגין השירותים אותם מספק המלכ"ר במסגרת פעילותו השוטפת לבין תקבולים המתקבלים כתרומות. לצורך הפרדה זו יש חובה להנפיק מסמך מיוחד, הנקרא "קבלה על תרומה" , לצורך התיעוד וההפרדה מהתקבולים הרגילים. מערכת AccountBook הותאמה לדרישה זו ומאפשרת הנפקת קבלה על תרומה כאמור. בנוסף ניתן להפיק דוח הכנסות בהתאם לקבלות שהופקו במערכת AccountBook תוך חלוקה להכנסה מתרומות ולהכנסות "רגילות".
  קבלה על תרומות
תנו לנו לחזור אליכם
מלאו את הפרטים הבאים ונציגנו יחזור אליכם בהקדםחתימה דיגיטלית כחוק
תוכנה מאושרת מס הכנסה
מוצפן ומאובטח בתקן ssl
ניתן לבטל החזר כספי מובטח