סקירה כללית של המערכת
חשבוניות
חשבוניות בבסיס מזומן ומצטבר

חשבוניות בבסיס מזומן ובבסיס מצטבר

 • בחוק מס ערך מוסף ובהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973 נקבעו סוגי עסקים אשר נדרשים לדווח על בסיס מזומן. דיווח על בסיס מזומן משמעותו שהפקת חשבונית מס תתבצע רק לאחר קבלת התשלום מהלקוח וכפועל יוצא העסק אינו צריך לממן את המע"מ עד לקבלת התשלום בפועל, זאת בניגוד למצב בו העסק נדרש לדווח על בסיס מצטבר.
  בנוסף נקבע בחוק מס ערך מוסף כי הקונה/הלקוח לא ידרוש חשבונית מס לפני פרעון התשלום אם מדובר בתשלום למי שחל עליו דיווח לפי בסיס מזומן כאמור לעיל. דרישה כזו כיום היא עבירה פלילית הגוררת קנס של 9,600 שקל או מאסר בן שלושה חודשים.

  פרוט העסקים המדווחים בבסיס מזומן

  בשנים האחרונות בוצעו מספר שינויי חקיקה אשר גרמו להרחבת מעגל העסקים אשר נדרשים לדווח ולשלם עם פרעון התשלום. להלן סוגי העסקים כאמור אשר נדרשים לדווח למע"מ על בסיס מזומן (עם פרעון התשלום):
  • כל נותני השירותים, בסיס הדיווח למע"מ לגביהם הינו על בסיס מזומן, למעט עסקים אשר מחזור העסקאות בהם עולה על 15 מליון ש"ח בשנה.
  • יצרנים שמחזור העסקאות שלהם אינו עולה על 1,950,000 ש"ח כולל מע"מ ואינם מעסיקים יותר משישה עובדים (בעסקים אלה אפשרות הדיווח על בסיס מזומן הינה על מסירת סחורה עד ליום 31/3/2013).
  • קמעונאים שמחזור העסקאות שלהם אינו עולה על 1,950,000 ש"ח כולל מע"מ ואינם מעסיקים יותר מארבעה עובדים.
  • בעלי מקצועות חופשיים, רופאים, בעלי בתי ספר לנהיגה, בעלי בתי ספר, מתווכי מקרקעין, ומתווכי רכב.
  • השכרת נכסים.
  • מכירת מנויים לעיתון, כתבי עת, ספרים, קבצים ועדכוניהם והופעות.
  בעלי מקצוע חופשיים

  אדריכלים, מנהלי חשבונות, יועצי מס, כלכלנים, עורכי דין, רואי חשבון, שמאים ועוד

  גובה המחזור השנתי של
  העסק:
  ללא הגבלה

  מספר העובדים בעסק:
  לא משנה

  נותני שירותים

  אמנים, אמרגנים, בעלי בתי קפה, מוסכים, בתי מלון, וכל עוסק שאינו מוכר טובין - סך הכל כ - 90 בעלי מקצועות

  גובה המחזור השנתי של
  העסק:
  עד 15 מיליון שקל

  מספר העובדים בעסק
  לא משנה

  מפעלים יצרניים

  מכל סוג ותחום

  גובה המחזור השנתי של
  העסק:
  עד 1,950,000 שקל

  מספר העובדים בעסק:
  לא יותר משישה

  סדר הפעולות בסיס מזומן

  ראשית לפנות לרואה החשבון/יועץ המס של העסק ולברר האם עסקך נכלל בין העסקים אשר מדווחים על בסיס מזומן. אם כן הפעולות הנדרשות הינן פשוטות ומפורטות להלן:
  • עם סיום העבודה/השירות יש להוציא ללקוח "חשבון עסקה". זוהי תזכורת גם לך וגם ללקוח כי הוא חייב לך כסף.
  • עם קבלת התשלומים, חובה להוציא ללקוח קבלה עם פירוט התשלומים בהתאם לכללים להפקת קבלה.
  • בהגיע מועד הפרעון של כל תשלום יש להוציא חשבונית מס.

  בסיס מזומן ב Accountbook

  עסקים רבים נמנעים מלהוציא חשבון עסקה בין היתר בעקבות החשש כי ישכחו להוציא חשבונית מס עם קבלת התמורה, לשם כך בנינו מנגנון תזכורים אוטומטי ב Accountbook. המערכת ערוכה לעבודה בדיווח על בסיס מזומן בצורה כזו אשר תייעל ותחסוך זמן עבודה למשתמש ע"י פעולות אוטומטיות במערכת. דרך העבודה המומלצת למדווחים על בסיס מזומן היא כדלקמן:
  • יש להכנס להגדרות העסק, לסמן את תיבת הסימון "הפקת חשבונית אוטומטית מתקבולים (עסק בסיס מזומן בלבד)" ולבצע שמירה.
  • יש להוציא דרישת תשלום ללקוח ע"י הפקת חשבון עסקה.
  • עם קבלת התשלום חובה להפיק קבלה ללקוח המפרטת את התקבולים כולל תאריכי הפרעון בהמחאות.
  • בהתאם לתאריכי הפרעון של התשלומים אשר הוכנסו למערכת באמצעות הקבלות כאמור לעיל, מערכת Accountbook תתריע כבר בכניסה למערכת, כי "ישנם תקבולים שהגיע מועד פרעונם וטרם הופקה בגינם חשבונית מס". לחיצה על קישור זה תפתח עמוד המפרט את כל התקבולים שטרם הופקה להם חשבונית מס כאמור. יש לסמן את התקבולים אשר ברצונך להפיק להם חשבוניות מס לבחור את התאריך אשר יודפס בחשבוניות המס ולסיום ללחוץ על הפקת מסמכים.  
  מרגע זה המערכת תבצע את ההפקה בצורה אוטומטית, לכל תשלום בנפרד. ותתבצע הדפסת חשבוניות מס ו/או הפקת חשבוניות ממוחשבות בהתאם להגדרות בלקוחות.
תנו לנו לחזור אליכם
מלאו את הפרטים הבאים ונציגנו יחזור אליכם בהקדםחתימה דיגיטלית כחוק
תוכנה מאושרת מס הכנסה
מוצפן ומאובטח בתקן ssl
ניתן לבטל החזר כספי מובטח